KHOA ĐIỆN TỬ

http://khoadientu.uneti.edu.vn


Phần mềm Matlab và một trong những hướng tiếp cận, tự học – Bài 2: Vẽ đồ thị theo subplot

Ta tạo sẵn một thư mục có tên là TuHocMatlab hay đặt tên theo ý bạn, sau đó ta tạo một thư mục con Bai2 trong đó và thực hiện.

Bài 2:  Vẽ đồ thị theo subplot

        Đầu tiên bạn hãy vào: File/New/Scrip và ấn Enter.

ML1 a1

        Nội dung phần code của bài 2 như sau:

close all;
clear all;
clc;
t = -100:0.5:100;
f = sin(t);
subplot(321)     % Tao khung do thi 3 hang 2 cot va vi tri 1
plot(t,f);
subplot(324)   % Tao khung do thi 3 hang 2 cot va vi tri 4
g = t.*t + 2*t +4;
plot(t,g);

Ta coppy phần code của bài 2 vào Editor và Save As bằng tên Bai2.m trong thư mục bài 2. Sau đó bạn chọn Run (Phím tắt là F5).

ML2 a2

       Kết quả hiển thị ngay sau đó là đồ thị Figure 1,  qua 2 đồ thị trên Subplot với vị trí số 1 và 4. Với subplot(mnk) thì khung đồ thị là m hàng n cột và vị trí k xác định theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới

ML3 a3

       Như vậy việc vẽ đồ thị qua Subplot, tuy khắc phục được việc đồ thị hiện chồng lên nhau nhưng đồ thị theo dõi bị thu nhỏ lại. Có một cácih để khắc phục vấn đề này, được nên ra trong Bài 3, đó là Vẽ đồ thị với ký hiệu, màu sắc khác nhau

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây