GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHOA ĐIỆN TỬ THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

Phần mềm Matlab và một trong những hướng tiếp cận, tự học – Bài 4: Vẽ đồ thị trên giao diện GUI

Thứ năm - 31/03/2016 13:23

        Ta tạo sẵn một thư mục có tên là TuHocMatlab hay đặt tên theo ý bạn, sau đó ta tạo một thư mục con Bai4 trong đó và thực hiện.

Bài 4:  Vẽ đồ thị trên giao diện GUI

        Phần code của bài 4 có đoạn chú ý sau:

axes(handles.axes1);  % Gọi bảng đồ thị 1
t =  str2double(get(handles.edit1,’String’)):str2double(get(handles.edit2,’String’))….
:str2double(get(handles.edit3,’String’));
% Khai biến t, giá trị đầu từ text edit1, bước nhảy  từ text edit2 và giá trị cuối từ text edit3
ft = get(handles.edit4,’String’); % Lấy giá trị từ text edit 4 dạng text
ft = char(ft); % Chuyển ft về dạng ký tự
s1 = ‘@(t)’;  % Khai chuỗi s1
st = strcat(s1,ft); % Nối chuỗi s1 vào đầu chuỗi ft
f = str2func(st); % Chuyển chuỗi st sang dạng hàm
plot(t,f(t),’rd-.’,’LineWidth’, 2); 
ylabel(‘Do thi ham so’);
xlabel(‘t in s’);
legend(‘f’);
grid on; % Hiển thị lưới
handles.t = t; % Lưu giá trị của t
handles.f = f;  % Lưu giá trị của hàm f
guidata(hObject, handles);

Các bước thực hiện cụ thể như sau:

1.   Khởi tạo project

1.1.   Mở phần mềm matlab

ML4 d1

1.2.  Click vào vùng biểu tượng Guide

ML4 d2

        Một bảng GUIDE quick start hiện ra ta chọn Blank GUI (Default), tích Save new figure as và Browse.

ML4 d3

          Ta chọn lưu vào thư mục Bai4 và đặt tên là Bai4.fig hay để nguyên là untitled.fig

1.3. Bảng GUIDE  hiện ra như sau:

ML4 d4

         Đồng thời sẽ hiện file .m cùng tên với file .fig vừa tạo

2.    Vẽ giao diện untitled.fig

a.     Click và khoanh các biểu tượng  TXT- Static Text, EDIT- Edit Text, OK – Push Button, Đồ thị – Axes, để tạo được bảng sau:

ML4 d5

b.   Chỉnh sửa các khối trong GUIDE:

Click đúp vào 1 khối để chỉnh sửa sẽ có một bảng hiện lên

 • backgroundColor để chỉnh màu của khối
 • fontsize để chỉnh cỡ chữ trong khối
 • foregroundColor để chỉnh màu chữ trong khối
 • string để đổi tên trong khối
 • Style kiểu đối tượng
 • Tag tên đối tượng
 • Lưu ý rằng: Các bạn xem lại Style và Tag xem tương ứng với các biểu tượng là:  Static Text1 trên cùng, Static Text2  Static Text3 ở dưới. Edit Text 1 là giá trị đầu, Edit Text 2 là bước nhảy và Edit Text 3 là giá trị cuối, còn Edit Text 4 là giá trị của hàm f(t). Phím nhấn là Push Button1 và Đồ thị là Axes1.

Cuối cùng ta thay đổi các String, khoanh lại nền và các đối tượng, rồi lưu lại, ta sẽ được giao diện như sau:

ML4 d6

3.  Viết code chương trình:

      Sau khi lưu file untitled.fig chương trình sẽ tự tạo cho chúng ta một file tương ứng untitled.m, và nó sẽ hiện ra ngay. Sau đó ta coppy phần code ở trên đầu Post vào function pushbutton1_Callback để được đoạn code hoàn chỉnh như sau:

Phần giữ nguyên function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO)
% eventdata  reserved – to be defined in a future version of MATLAB
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
Phần coppy vào ngay dưới phần giữ nguyên

axes(handles.axes1);  % Gọi bảng đồ thị 1
t =  str2double(get(handles.edit1,’String’)):str2double(get(handles.edit2,’String’))….
:str2double(get(handles.edit3,’String’));
% Khai biến t, giá trị đầu từ text edit1, bước nhảy  từ text edit2 và giá trị cuối từ text edit3
ft = get(handles.edit4,’String’); % Lấy giá trị từ text edit 4 dạng text
ft = char(ft); % Chuyển ft về dạng ký tự
s1 = ‘@(t)’;  % Khai chuỗi s1
st = strcat(s1,ft); % Nối chuỗi s1 vào đầu chuỗi ft
f = str2func(st); % Chuyển chuỗi st sang dạng hàm
plot(t,f(t),’rd-.’,’LineWidth’, 2); 
ylabel(‘Do thi ham so’);
xlabel(‘t in s’);
legend(‘f’);
grid on; % Hiển thị lưới
handles.t = t; % Lưu giá trị của t
handles.f = f;  % Lưu giá trị của hàm f
guidata(hObject, handles);

        Cuối cùng ta lưu lại và Run (F5).

4.  Chạy chương trình

        Ta nhập các giá trị của t và hàm f(t) và và nhấn phím Vẽ hình để chạy. Ta cũng có thể thay đổi các giá trị đã khai và nhấn lại phím Vẽ hình để chạy kết quả thay đổi. Ví dụ vẽ đồ thị hàm: f(t) = sin(t) hay hàm bậc 3: f(t) = 7*t.^3 + 2*t.^2 + 4*t + 5, như sau:

ML4 d7
ML4 b88

       Như vậy qua 4 bài hướng dẫn về phần mềm Matlab, chúng tôi hi vọng có thể giúp ích cho các bạn phần nào, khi nghiên cứu phần mềm này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp tới các bạn các bài viết về Những Project Matlab hoàn thiện hay Các ứng dụng khác nhau của Matlab, để các bạn có nhiều sự tham khảo hơn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê
 • Đang truy cập6
 • Hôm nay263
 • Tháng hiện tại5,768
 • Tổng lượt truy cập87,972
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây